Daiichi X452 (White Saltwater Finish) Sizes 02-4/0

X452 (White Saltwater Finish) Sizes 02-4/0

$8.50$115.20 SKU: N/A

Product Description:

Same shape as 2451 except white saltwater finish and Xpoint.

O